KARTY

Karta płatnicza to elektroniczny instrument płatniczy, przy użyciu którego posiadacz rachunku może dysponować rachunkiem samodzielnie lub poprzez pełnomocnika (użytkownika karty).

Dysponowanie rachunkiem polega na dokonywaniu w kraju, a w przypadku kart międzynarodowych – także za granicą, operacji gotówkowych (np. wypłata środków pieniężnych w bankomatach, terminalach POS lub innych urządzeniach akceptujących kartę oraz umożliwiających wypłatę) lub bezgotówkowych (płatności za nabyte towary lub usługi – w tym transakcje internetowe).

Dlaczego warto?

 • karta zapewnia całodobowy dostęp do gotówki w kraju i za granicą – poprzez sieć bankomatów z logo Visa, MasterCard, Maestro/Cirrus,
 • bezpłatne wypłaty środków za pomocą karty debetowej z sieci bankomatów SGB i BPS,
 • wygoda płacenia w sklepach oraz punktach usługowych za zakupione towary lub usługi – nie ma konieczności noszenia ze sobą gotówki,
 • możliwość bezpiecznego płacenia kartą w Internecie,
 • w każdej chwili możesz sprawdzić stan swojego konta w bankomacie,
 • możliwość zmiany PIN-u w bankomacie,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia do karty,
 • możliwość brania udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez wydawców kart.

O czym trzeba pamiętać?

 • podpisz swoją kartę,
 • nigdy nie noś PIN-u razem z kartą,
 • nigdy nie zapisuj PIN-u na karcie,
 • nie udostępniaj nikomu swojego PIN-u ani hasła używanego w usłudze 3D-Secure (dotyczy płatności internetowych),
 • nie wystawiaj karty na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz pola magnetycznego,
 • chroń kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • zawsze miej przy sobie numer telefonu niezbędny do dokonania zastrzeżenia karty.

Bezpieczeństwo:

 • posługiwanie się kartą płatniczą jest w pełni bezpieczne – dokonaną operację potwierdzasz kodem PIN (w przypadku transakcji zbliżeniowych do kwoty 50,00 zł nie jest konieczne podawanie PIN-u*),
 • transakcje internetowe potwierdzane są dodatkowym hasłem nadanym przy rejestracji karty w usłudze 3D-Secure (dotyczy serwisów internetowych oferujących usługę 3D-Secure).

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Zastrzeganie kart:

 • w przypadku utraty karty (kradzież, zagubienie) niezwłocznie należy dokonać zastrzeżenia karty; im szybciej się tego dokona, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty,
 • zastrzeżenia karty można dokonać u agenta rozliczeniowego banku pod numerem telefonu:
  • w kraju – (22) 515 31 50,
  • dzwoniąc z zagranicy – 00 48 22 515 31 50,
 • zastrzeżenia karty można dokonać dodatkowo za pomocą Systemu Zastrzegania Kart pod numerem telefonu:
  • w kraju - 828 828 828
  • dzwoniąc z zagranicy - (+48) 828 828 828
 • zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a następnie dokonane telefonicznie zastrzeżenie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.


DEBETOWE

KARTY DEBETOWE

MasterCard z funkcją zbliżeniową to międzynarodowa karta płatnicza z funkcją zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo MasterCard:
  • do kwoty 50,00 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*,
  • powyżej kwoty 50,00 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN,
 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach,
 • karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • karta wydawana jest posiadaczowi rachunku, każdemu ze współposiadaczy lub osobie wskazanej przez posiadacza,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta,
 • standardowy dzienny limit:
  •  wypłata gotówki – 1.500,00 zł,
  •  operacje bezgotówkowe – 3.000,00 zł,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia karty,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Visa Electron to międzynarodowa karta płatnicza, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • karta wydawana jest posiadaczowi rachunku, każdemu ze współposiadaczy lub osobie wskazanej przez posiadacza,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 1.500,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – 3.000,00 zł,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia karty,
 • możliwość korzystania ze zniżek na zakupy towarów i usług w ramach Ofert VISA,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Visa Electron payWave to międzynarodowa karta płatnicza z funkcją zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50,00 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*,
 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach,
 • karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • karta wydawana posiadaczowi rachunku, każdemu ze współposiadaczy lub osobie wskazanej przez posiadacza,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 1.500,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – 3.000,00 zł,
 • możliwość korzystania ze zniżek na zakupy towarów i usług w ramach Ofert VISA,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Visa Electron „młodzieżowa” to międzynarodowa karta płatnicza, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • karta wydawana jest do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osobom, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 30 roku życia,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 500,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – 500,00 zł,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure,
 • możliwość korzystania ze zniżek na zakupy towarów i usług w ramach Ofert VISA,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia karty.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Visa Electron payWave „młodzieżowa” to międzynarodowa karta płatnicza z funkcją zbliżeniową, która umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.

Dlaczego warto?

 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave do kwoty 50,00 zł – bez potwierdzenia numerem PIN*,
 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach,
 • karta wydawana jest do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osobie, która ukończyła 13 lat i nie przekroczyła 30 lat,
 • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku z zastrzeżeniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych określonych przez klienta,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 500,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – 500,00 zł,
 • karta Visa Electron payWave zawiera nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta dla klienta, w skład którego wchodzą m.in.: ubezpieczenie ryzyka klienta do 150 EURO za transakcje dokonane kartą skradzioną, ubezpieczenie kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty oraz ubezpieczenie utraty towarów zakupionych przy użyciu karty,
 • możliwość korzystania ze zniżek na zakupy towarów i usług w ramach Ofert VISA,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Karta mobilna Visa HCE to debetowa, międzynarodowa, zbliżeniowa karta płatnicza wydawana do konta osobistego, instalowana w postaci aplikacji w telefonie komórkowym.

Aby móc szybko i wygodnie płacić telefonem wystarczy:

 • posiadać konto osobiste w banku,
 • posiadać telefon komórkowy z systemem Android (min. 4.4) i funkcją NFC,
 • zamówić w banku kartę mobilną Visa HCE,
 • zainstalować na telefonie aplikację Portfel SGB (dostępną bezpłatnie w sklepie Google Play),
 • zbliżyć telefon do czytnika, a operację powyżej 50 zł potwierdzić kodem PIN - do wykonania płatności nie jest potrzebne połączenie z Internetem.

Dlaczego warto?

 • karta wydana do rachunku ROR, dla klientów już od 13 roku życia, na okres 4 lat;
 • wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze, wykorzystujące technologię HCE (Host Card Emulation) – nowy standard płatności, umożliwiający wykonanie zbliżeniowych płatności mobilnych, z wykorzystaniem komunikacji NFC pomiędzy telefonem a terminalem płatniczym;
 • obsługa płatności krajowych i zagranicznych;
 • usługa dostępna dla wszystkich operatorów telefonii komórkowej.

Najczęściej zadawane pytania

Umowa licencyjna dla Klienta

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Joomla templates by Joomlashine