KARTY KREDYTOWE

Mastercard to międzynarodowa karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu.

Dlaczego warto?

 • umożliwia dokonywanie transakcji za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie,
 • nie ma konieczności posiadania rachunku w banku,
 • do rachunku karty wydawana jest karta kredytowa główna, w ramach umowy mogą być wydane karty dodatkowe osobom wskazanym przez kredytobiorcę,
 • posiadacz karty kredytowej ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie,
 • raz w miesiącu posiadacz karty zobowiązany jest do uregulowania minimalnej kwoty do zapłaty (zgodnie z otrzymanym zestawieniem transakcji), w każdej chwili można spłacić całość zadłużenia; spłata bieżącej należności minimalnej musi być dokonana w terminie 22 dni od daty generowania wyciągu,
 • limit kredytowy przyznawany jest przez bank indywidualnie w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 2.000,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – do wysokości niewykorzystanego limitu.
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 10,79 % i została wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 3.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,00 %, całkowity koszt kredytu wynosi 1 185,62 zł, w którego skład wchodzą: kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 960,62 zł, koszty usług dodatkowych 225,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 60,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł i koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 4 185,62 zł.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

 Pliki do pobrania:

 1. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat
 4. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 5. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)
 6. Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Mastercard Gold z funkcją zbliżeniową to międzynarodowa karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu.

Dlaczego warto?

 • umożliwia dokonywanie transakcji za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary,  płatności przez Internet, wypłatę gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie,
 • nie ma konieczności posiadania rachunku w banku,
 • do rachunku karty wydawana jest karta kredytowa główna, w ramach umowy mogą być wydane karty dodatkowe osobom wskazanym przez kredytobiorcę,
 • posiadacz karty kredytowej ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie,
 • raz w miesiącu posiadacz karty zobowiązany jest do uregulowania minimalnej kwoty do zapłaty (zgodnie z otrzymanym zestawieniem transakcji), w każdej chwili można spłacić całość zadłużenia; spłata bieżącej należności minimalnej musi być dokonana w terminie 24 dni od daty generowania wyciągu,
 • limit kredytowy przyznawany jest przez bank indywidualnie w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 5.000,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – do wysokości niewykorzystanego limitu,
 • możliwość zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure,
 • karta wyposażona w technologię zbliżeniową,
 • posiadacz karty wraz z kartą otrzymuje nieodpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 10,79 % i została wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 3.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,00 %, całkowity koszt kredytu wynosi 1 185,62 zł, w którego skład wchodzą: kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 960,62 zł, koszty usług dodatkowych 225,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 60,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł i koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 4 185,62 zł.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 5. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-banku)
 6. Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

 Visa to międzynarodowa karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu.

Dlaczego warto?

 • umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, płatności za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary, płatności przez Internet, wypłatę gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie.
 • nie ma konieczności posiadania rachunku w banku,
 • do rachunku karty wydawana jest karta kredytowa główna, w ramach umowy mogą być wydane karty dodatkowe osobom wskazanym przez kredytobiorcę,
 • posiadacz karty kredytowej ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie,
 • raz w miesiącu posiadacz karty zobowiązany jest do uregulowania minimalnej kwoty do zapłaty (zgodnie z otrzymanym zestawieniem transakcji), w każdej chwili można spłacić całość zadłużenia; spłata bieżącej należności minimalnej musi być dokonana w terminie 22 dni od daty generowania wyciągu,
 • limit kredytowy przyznawany jest przez bank indywidualnie w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy,
 • standardowy dzienny limit:
  • wypłata gotówki – 2.000,00 zł,
  • operacje bezgotówkowe – do wysokości niewykorzystanego limitu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Internecie poprzez zarejestrowanie karty w usłudze 3D-Secure,
 • karta wyposażona w technologię zbliżeniową.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla karty kredytowej wynosi 10,79 % i została wyliczona przy następujących założeniach: limit kredytowy wynosi 3.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,00 %, całkowity koszt kredytu wynosi 1 185,62 zł, w którego skład wchodzą: kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 960,62 zł, koszty usług dodatkowych 225,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 60,00 zł oraz opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł i koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 4 185,62 zł.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 09.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

 Pliki do pobrania:

 1. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych
 2. Instrukcja rejestracji karty w usłudze 3D-Secure
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat
 4. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 5. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)
 6. Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com