UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE

Członkiem BBS-Banku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie deklaracji w formie pisemnej i pozytywna decyzja Zarządu.

Członkowie są zobowiązani wpłacić wpisowe w wysokości co najmniej 500,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział w wysokości 100,00 zł.

Dlaczego warto?

Członkowie mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Grup Członkowskich oraz Zebraniach Przedstawicieli,
  • wybierać i być wybieranymi do organów Banku,
  • otrzymywać od organów Banku informacje na temat jego działalności,
  • mogą zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku i otrzymywać informacje o sposobie ich załatwienia,
  • do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie.

 

Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członka są zawarte w Statucie Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, dostępnym w placówkach Banku.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com