8 października 2018 r. rozpoczęła się sprzedaż premiowa „Visa – jesienne przyjemności”. Polega ona na przekazaniu klientowi, który zamówi kartę debetową lub kredytową Visa upominku. Aby wziąć udział w promocji należy w okresie od 08.10.2018 r. do 16.11.2018 r. zawrzeć umowę o wydanie jednej z kart płatniczych Visa wskazanych w regulaminie promocji i dokonać nią do dnia 30.11.2018 r. płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,00 zł.

Sprzedażą premiową objęte zostaną karty Visa wydane do:

1) nowo otwartych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR) i rachunków bieżących,

2) istniejących rachunków ROR i bieżących, do których nie było wydanych międzynarodowych kart debetowych,

3) nowo otwartych umów o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych.

Nagrody zależą od rodzaju zamawianej karty:

1) debetowa karta Visa dla klienta indywidualnego – koc,

2) debetowa karta Visa dla klienta instytucjonalnego – termos,

3) karta kredytowa Visa dla klienta indywidualnego – słuchawki.

Liczba nagród ograniczona.

Organizatorem promocji „Visa – jesienne przyjemności” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu. Promocja trwa od dnia 08.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., przy czym umowę o kartę debetową Visa lub umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa należy zawrzeć w terminie od dnia 08.10.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 150 zł należy dokonać do dnia 30.11.2018 r. Aby uzyskać informacje o dostępności produktu, szczegółach oferty oraz opłatach i prowizjach, odwiedź najbliższą placówkę BBS-Banku. Decyzja o przyznaniu limitu kredytowego na karcie jest uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej wnioskodawcy. Stan na 04.10.2018 r.

Przy przyjęciu niżej wymienionych parametrów RRSO na dzień 08.10.2018 r. w oparciu o reprezentatywny przykład wynosi 11,85 %*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 195,04 zł* dla osób, które spełnią wymagane przez bank warunki oceny zdolności kredytowej. Limit kredytowy 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,85 %, całkowity koszt kredytu wynosi 2 195,04 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1 970,04*, koszt usług dodatkowych 225,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 60,00 zł, opłata za użytkowanie karty ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł.

*przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin promocji „Visa – jesienne przyjemności”
  2. Wykaz Banków Spółdzielczych biorących udział w promocji „Visa – jesienne przyjemności”
  3. Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie pełnomocnika
Joomla templates by Joomlashine