Wracamy do szkoły!

Kredyt gotówkowy „Na szkolną wyprawkę” to proste i wygodne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących dodatkowych środków na piórnik, kredki i nie tylko…

Oferta ważna w okresie od 16.08 do 31.10.2017 r.

Wyjątkowość kredytu to:

 • oprocentowanie – 4 %
 • prowizja za udzielenie – 4 %
 • gotówka na dowolny cel
 • wysokość kredytu zależy od miesięcznych dochodów kredytobiorcy
 • maksymalny okres kredytowania -36 miesięcy
 • równe lub malejące raty kredytu
 • możliwość spłaty kredytu w dowolnym terminie bez dodatkowych opłat
 • oferta wyłącznie dla osób fizycznych

Przykład reprezentatywny:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,94% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 5 000,00 zł , umowa zawarta w dniu 16.08.2017 r. na okres 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 4%, raty równe, płatne 16-ego dnia każdego miesiąca, wysokość rat 147,80 zł.  Całkowity koszt kredytu wynosi 514,50 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 314,50 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 4% tj. 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 514,50 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16.08.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

W okresie od 24 lipca do 31 grudnia 2017 roku wszystkich osób zatrudnionych w banku oraz „bankowych” emerytów i rencistów zapraszamy do skorzystania z promocyjnej sprzedaży kredytu gotówkowego.

Korzyści:

 • gotówka na dowolny cel
 • super oprocentowanie
 • wysokość kwoty zależy od miesięcznych dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 255.550,00 zł)
 • maksymalny okres kredytowania – 96 m-cy
 • możliwość konsolidacji dotychczasowych zobowiązań
 • równe lub malejące raty kredytu
 •  możliwość spłaty kredytu w dowolnym terminie bez dodatkowych opłat

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,58% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 5 000,00 zł , umowa zawarta w dniu 24.07.2017 r. na okres 96 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3%, raty równe, płatne 24-ego dnia każdego miesiąca, wysokość rat 58,66 zł.  Całkowity koszt kredytu wynosi 730,85 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 630,85 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2% tj. 100,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 730,85 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich
 2. Przykład reprezentatywny
 3. Wyciąg z tabeli oprocentowania kredytów - klienci indywidualni 
 4. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat
 5. Wniosek
 6. Formularz danych Klienta
 7. Zaświadczenie

W okresie od 24 lipca do 31 grudnia 2017 roku wszystkich pracowników służb mundurowych, w tym: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Żandarmerii Wojskowej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Służb specjalnych typu: AW, ABW, Służby Celnej, Służby Więziennej, Służby Leśnej, Lasów Państwowych, Służby Ochrony Metra oraz emerytów i pracowników cywilnych ww. służb zapraszamy do skorzystania z promocyjnej sprzedaży kredytu gotówkowego.

 

Korzyści:

 • gotówka na dowolny cel
 • super oprocentowanie
 • wysokość kwoty zależy od miesięcznych dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 255.550,00 zł)
 • maksymalny okres kredytowania – 96 m-cy
 • możliwość konsolidacji dotychczasowych zobowiązań
 • równe lub malejące raty kredytu
 • możliwość spłaty kredytu w dowolnym terminie bez dodatkowych opłat

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,86% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 5 000,00 zł , umowa zawarta w dniu 21.07.2017 r. na okres 96 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3%, raty równe, płatne 21-ego dnia każdego miesiąca, wysokość rat 58,66 zł.  Całkowity koszt kredytu wynosi 780,85 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 630,85 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 3% tj. 150,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 780,85 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 21.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich
 2. Przykład reprezentatywny
 3. Wyciąg z tabeli oprocentowania kredytów - klienci indywidualni 
 4. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat
 5. Wniosek
 6. Formularz danych Klienta
 7. Zaświadczenie

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku możecie Państwo skorzystać z promocyjnej sprzedaży kredytu odnawialnego w ROR.

Zalety:

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • dla obecnych i nowych klientów
 • na dowolny cel
 • wysokość kwoty zależy od miesięcznych dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 255.550,00 zł)
 • dogodny okres kredytowania - 60 miesięcy
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w okresie kredytowania (gotówka, karta płatnicza, płatności telefonem HCE)
 • prosta i szybka procedura uzyskania kredytu
 • odsetki naliczane jedynie od kwoty wykorzystanego kredytu
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeniowego od zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających spłatę kredytu

Przykład reprezentatywny: RRSO dla kredytu odnawialnego w ROR wynosi 18,09 %, przy parametrach: całkowita kwota kredytu wynosi 3.700,00 zł, okres kredytowania wynosi 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne wynosi 5,43%, prowizja i koszt ubezpieczenia płatne są ze środków własnych kredytobiorcy. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.416,15 zł, w tym odsetki za cały okres kredytowania 1.004,35 zł (przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej), prowizja za udzielenie kredytu 3,00%, tj. 111,00 zł, prowizja za coroczne odnowienie kredytu 3 %  tj. 444,00 zł, koszt usług dodatkowych 856,80 zł, w skład których wchodzą: koszty ubezpieczenia na życie kredytobiorcy 378,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 359,40 zł oraz koszty wydania i użytkowania karty płatniczej 119,40 zł. Całkowita kwota do zapłaty równa się sumie całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu i wynosi 6.116,15 zł.

 

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Zaciągnięcie kredytu oprocentowanego stopą zmienną wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenia w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych kredytu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Pliki do pobrania:

1.  Regulamin promocji dla kredytu odnawialnego w ROR

Pakiet produktów: rachunek z kartą płatniczą i paliwową, przeznaczony jest dla przedsiębiorców i rolników- podatników VAT, którzy posiadają w banku rachunek z kartą.

Dlaczego warto?

 • za paliwo płacisz kartą przedpłaconą
 • rabat nalicza się niezależnie od ilości zatankowanego paliwa
 • zbiorcza, miesięczna faktura
 • możliwość korzystania z ofert partnerów FLOTEX
 • dostęp do usługi „Mapa Cen”
 • niskie koszty wydania i utrzymania karty

Zapraszamy!

Kredyt obrotowy „Small business” służy finansowaniu bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT; spłaty kredytów w innych bankach. Przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie uproszczonej księgowości.

Dlaczego warto?

 • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
 • maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy,
 • maksymalna kwota kredytu – 100.000,00 zł,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • brak wymogu rozliczenia kredytu fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami,
 • prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:
1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych
2. Wniosek o kredyt
3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat
4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

Od 3 października trwa sprzedaż kredytu gotówkowego Senior Express. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które spełniają jeden z warunków: otrzymują stałe świadczenie przedemerytalne lub emeryturę wypłacane przez polski organ emerytalno-rentowy albo osiągnęli 60 rok życia.

Dlaczego warto?

 • udzielany z przeznaczeniem na dowolny cel,
 • nieskomplikowana i szybka procedura uzyskania kredytu,
 • maksymalny okres kredytowania - 5 lat,
 • możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia,
 • minimalna wysokość kredytu 1.000,00 zł,
 • maksymalna wysokość kredytu 255.550,00 zł,
 • możliwość wyboru spłaty w ratach stałych lub malejących,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń,
 • oprocentowanie stałe lub zmienne,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Planujesz zakup mieszkania? Budowę domu?
Zapraszamy do placówek Bałtyckiego Banku Spółdzielczego!


Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

Promocja obowiązuje dla wniosków o kredyt mieszkaniowy złożonych do 31 grudnia 2017r.

Pliki do pobrania:

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów

Strona 1 z 2

Joomla templates by Joomlashine