Monitoring jest procesem, który pozwala na obserwację bieżącego rozwoju lub zmiany w zakresie przedsiębiorcy, firmy, warunków kredytowania i zabezpieczeń. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwić kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Częstotliwość oceny poszczególnych składników portfela kredytowego zależy głównie od wielkości udzielonego kredytu.  

Monitoring kwartalny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

  1. Informacja o gospodarstwie rolnym do celów monitoringu kwartalnego, sporządzona według poniższego załącznika,
  2. Oświadczenie majątkowe kredytobiorcy lub poręczyciela do celów monitoringu kwartalnego sporządzane raz w roku wg stanu na koniec roku, sporządzone według poniższego załącznika,

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o gospodarstwie rolnym
 2. Oświadczenie majątkowe kredytobiorcy


Monitoring roczny
Wykaz dokumentów związanych z monitoringiem sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta:

 

  1. Nakaz płatniczy dotyczący podatku rolnego,
  2. PIT-6 (działy specjalne produkcji rolnej),
  3. Informacja o gospodarstwie rolnym do celów monitoringu rocznego, sporządzona według poniższego załącznika,
  4. Oświadczenie majątkowe kredytobiorcy lub poręczyciela do celów monitoringu rocznego sporządzane raz w roku wg stanu na koniec roku, sporządzone według poniższego załącznika.

Pliki do pobrania:

 1. Informacja o gospodarstwie rolnym
 2. Oświadczenie majątkowe kredytobiorcy
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com