ROR Impuls dla Młodych

Otwarcie rachunku

 • w imieniu małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia umowę zawiera jego przedstawiciel ustawowy. Małoletni nie może osobiście dysponować środkami, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku; czynności te wykonują:
  • w granicach zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy,
  • ponad granice zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd na podstawie i w zakresie wynikającym z postanowienia sądu opiekuńczego.
 • po ukończeniu 13 roku życia małoletni może osobiście dysponować środkami oraz dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem rachunku (np. podpisanie umowy rachunku) na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

Dlaczego warto?

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość:
  • wpłaty na konto nawet bardzo małych kwot,
  • zarządzania rachunkiem przez Internet,
  • otrzymywania informacji SMS o stanie rachunku,
  • korzystania z dodatkowych produktów i usług bankowych,
  • doładowania telefonu komórkowego przez eBankNet,
 • rozliczenia z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Pliki do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Tabela oprocentowania
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com