Najważniejsze dane finansowe (w tys. zł)
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Suma bilansowa 245.287 216.446  251.941  201.666 242.674 262.106
Depozyty 222.977 194.307  230.653  179.380 219.861 239.682
Obligo kredytowe 106.840 115.587  136.009 132.476 137.469 143.446
Fundusze własne netto 14.960 16.268  15.513  16.945 17.014 18.567
Zysk brutto 2.131 1.229 1.891  537 1.615 1.036
Zysk netto 1.757 1.042  1.473  414 1.268 991
Współczynnik wypłacalności 9,82% 11,23% 10,34%  11,65% 12,75% 13,72%

 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Joomla templates by Joomlashine