Najważniejsze dane finansowe (w tys. zł)
  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Suma bilansowa 200.238 245.287 216.446  251.941  201.666 242.674
Depozyty 178.909 222.977 194.307  230.653  179.380 219.861
Obligo kredytowe 107.762 106.840 115.587  136.009 132.476 137.469
Fundusze własne netto 13.787 14.960 16.268  15.513  16.945 17.014
Zysk brutto 2.046 2.131 1.229 1.891  537 1.615
Zysk netto 1.520 1.757 1.042  1.473  414 1.268
Współczynnik wypłacalności 10% 9,82% 11,23% 10,34%  11,65% 12,75%

 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Joomla templates by Joomlashine