Aktualności

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

TREŚĆ MORATORIUM

 

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 20.05.2020 r. wprowadza nową Tabelę oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym. Nowe stawki oprocentowania obowiązują:

- w przypadku lokat o oprocentowaniu stałym - od dnia 20.05.2020 r. (dla nowych lokat) lub od dnia odnowienia się trwającej lokaty o oprocentowaniu stałym,

- w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym – od dnia 20.06.2020 r.,

- w przypadku rachunków oszczędnościowych – od dnia 20.07.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych.

Nowa Tabela oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl w zakładce Oferta – Oprocentowanie i opłaty – Oprocentowanie

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                             Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 01.05.2020 r. wprowadza nową Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. Nowe stawki opłat i prowizji obowiązują:

- w przypadku opłat za dokonanie wpłat kasowych na inne banki oraz za dokonanie wpłaty na opłaty skarbowe na inne banki – od dnia 07.05.2020 r.,

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków i kredytów klientów instytucjonalnych - od dnia 01.06.2020 r.,

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków klientów indywidualnych - od dnia 01.07.2020 r.

Czytaj więcej...

Position "user3"

Tabela kursów walut 105/C/2020 z dnia 2020-06-01 15:00


EUR
Kupno dewiz 4.3138 PLN
Sprzedaż dewiz 4.5807 PLN
Kurs średni 4.4202 PLN
        
GBP
Kupno dewiz 4.8199 PLN
Sprzedaż dewiz 5.0610 PLN
Kurs średni 4.9223 PLN
        
USD
Kupno dewiz 3.8876 PLN
Sprzedaż dewiz 4.0829 PLN
Kurs średni 3.9680 PLN
        

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com