Aktualności

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną  obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w dniach 23-26 marca 2019 roku po stronie SGB-Banku S.A. oraz First Data Polska S.A. prowadzone będą prace wdrożeniowe i administracyjne.

W związku z przeprowadzanymi pracami we wskazanym czasie mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępności niektórych usług związanych z funkcjonowaniem kart płatniczych.

Za powstałe w związku z powyższym utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,

w dniu 24 marca 2019 r. w związku z planowanymi pracami administracyjnymi mogą występować przerwy w dostępie do bankomatów Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

Za powstałe w związku z powyższym utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Position "user3"

Tabela kursów walut 58/C/2019 z dnia 2019-03-22 15:50


EUR
Kupno dewiz 4.1030 PLN
Sprzedaż dewiz 4.4910 PLN
Kurs średni 4.2894 PLN
        
GBP
Kupno dewiz 4.7906 PLN
Sprzedaż dewiz 5.2456 PLN
Kurs średni 4.9700 PLN
        
USD
Kupno dewiz 3.6351 PLN
Sprzedaż dewiz 3.9797 PLN
Kurs średni 3.7948 PLN
        

 
Joomla templates by Joomlashine