Obowiązki informowania organów podatkowych przez Bank o schematach podatkowych, zwane jako MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) są wykonywane przez Bank począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Przepisy zostały wprowadzone na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193).

Przepisy są implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r., określanej mianem DAC6.

Dodatkowe objaśnienia Ministra Finansów z 31 stycznia 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa.      

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych - na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1106) wprowadzono m.in.:

  • obowiązek ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych, dla których pierwszej czynności dokonano po 25 czerwca 2018 r.,
  • obowiązek retrospektywnego przekazania przez Bank w roli wspomagającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego pierwsza czynność związana z wdrożeniem nastąpiła w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dotychczas obowiązek raportowania retrospektywnego dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających.

Przepisy w zakresie MDR nakładają w praktyce na Bank i jego klientów obowiązek raportowania schematów podatkowych. Do wypełnienia tego obowiązku Bank jest zobowiązany skontaktować się ze swoimi klientami, aby uzyskać niezbędne informacje lub poinformować o raportowaniu w oparciu o przepisy MDR.

Przepisy wymagają dochowania należytej staranności nie tylko w relacji z organami podatkowymi, lecz również z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w daną transakcję. Regulacje dotyczą stron uczestniczących w transakcjach, w ich przygotowaniu, wdrożeniu oraz wsparciu.

Pełna treść Ordynacji podatkowej, w której znajdują się przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (Dział III Rozdział 11a Ustawy) dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001325/U/D20201325Lj.pdf 

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 lipca 2020r. wprowadzająca m.in. obowiązek ponownego raportowania dla niektórych schematów podatkowych dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001106/O/D20201106.pdf 

Ministerstwo Finansów opublikowało także Objaśnienia podatkowe „Informacje o schematach podatkowych (MDR)”, które dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com