RACHUNKI

Prowadzimy rachunki bankowe dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu umowy, która ma charakter cywilnoprawny, a zasady dotyczące jej zawierania reguluje kodeks cywilny i prawo bankowe.ROR

RACHUNEK ROR

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jest produktem od którego najczęściej Klient rozpoczyna współpracę z bankiem. Ma on personalny charakter i często z tego względu określany jest potocznie kontem osobistym.

Zasady funkcjonowania

 • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, z wyłączeniem operacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • do otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków. (Bank, dla ważności trwania umowy, nie stawia również wymogu minimalnej kwoty wpłaty ani nie określa częstotliwości jej wnoszenia),
 • wpłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • posiadaczem ROR może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, małoletni, osoby ubezwłasnowolnione – na odrębnych uzgodnionych warunkach,
 • środki gromadzone na ROR podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie, odsetki kapitalizowane miesięcznie,
 • klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet, z zastrzeżeniem pakietów: Impuls i Konkret,
 • bezpieczeństwo środków zapewnione przez BFG.

Dlaczego warto?

 • 0 zł za otwarcie konta,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
 • 0 zł za wypłaty z ponad 4.000 bankomatów w Polsce (dotyczy bankomatów w ramach sieci grupy SGB i BPS),
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe,
 • 0 zł za sporządzenie wyciągu z rachunku, raz w miesiącu.

Formy dysponowania środkami

 • zlecenia stałe to forma regulowania cyklicznych płatności dokonywanych z rachunku, korzystający z tej usługi ceduje na bank pilnowanie terminów płatności miesięcznych stałych opłat z tytułu płatności z telefon, energię elektryczną, gaz, itd.,
 • polecenie przelewu realizowane jest na podstawie złożonej przez posiadacza rachunku dyspozycji,
 • polecenie zapłaty polega na wyrażeniu zgody przez posiadacza na obciążenie jego rachunku, stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, płatnik (posiadacz rachunku), bank odbiorcy i bank jako bank płatnika,
 • międzynarodowe karty płatnicze, dzięki którym można realizować transakcje gotówkowe i bezgotówkowe,
 • usługa 3D-Secure umożliwia dokonywanie zakupów w sklepach internetowych kartą płatniczą z dodatkową autoryzacją tych transakcji,
 • usługa eBankNet to komunikacja z bankiem za pośrednictwem Internetu, która pozwala na korzystanie z operacji bankowych niezależnie od czasu i miejsca.

Pakiety ROR:

 • Impuls- przeznaczony dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
 • Priorytet - przeznaczony dla klientów indywidualnych od 30 do 60 lat życia,
 • Konkret – przeznaczony dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia,
 • Prestiż – przeznaczony dla VIP, miesięczny wpływ na rachunek to min. 5.000,00 zł,
 • "Konto za złotówkę" - pakiet, w skład którego wchodzi rachunek ROR, debetowa, zbliżeniowa karta płatnicza MasterCard i aplikacja mobilna "Portfel SGB".

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Wyciąg z Tabeli oprocentowania
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine