25 października ruszyła kolejna - VII edycja organizowanego przez Banki Spółdzielcze SGB konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”. Jego główną ideą jest wspieranie lokalnych inicjatyw, które mają na celu integrację społeczności sąsiedzkich. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem strony internetowej w specjalnie utworzonym formularzu: www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

Zapraszamy!

Czytaj więcej...

16 października 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja Lokaty SGB – Jesień 2017, która potrwa do 22 grudnia 2017 r. Lokata przeznaczona jest dla osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Dlaczego warto?

 • ulokowane środki przynoszą zysk
 • udział w losowaniu atrakcyjnych nagród
 • do wyboru dwa okresy trwania lokaty: 3 lub 6 miesięcy
 • lokata nieodnawialna
 • można ją założyć wpłacając jedynie 500,00 zł
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa
 • możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci
 • możliwość likwidacji przed terminem
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty
 • zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
 • bezpieczeństwo środków zapewnione jest przez BFG

Czytaj więcej...

W dniach od 4 do 9 września br., w Szczecinie odbył się po raz pierwszy w Polsce konkurs piękności Miss Nature Intercontinental 2017. Był to międzynarodowy konkurs połączony z szeroko pojętą ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Kandydatki z 30 krajów przez pięć dni opowiadały o ochronie środowiska oraz wpływie rozwoju przemysłu na środowisko naturalne. Organizatorem konkursu Miss Nature Intercontinental 2017 było szczecińskie stowarzyszenie "Miss Pomerania", a wśród sponsorów jako jedyny bank w Polsce - Bałtycki Bank Spółdzielczy.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie  mikroprzedsiębiorców. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Korzyści jakie może otrzymać mikroprzedsiębiorca składając JPK_VAT jeszcze w tym roku:

 • szybszy zwrot VAT – do 25 dni zamiast 60 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
 • pozyskanie wiedzy na temat tego, z czym wiąże się nowy obowiązek, jak należy się do niego przygotować, przedsiębiorca będzie mógł upewnić się również, czy rozliczenie jest poprawne.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

w ostatnim okresie zauważono liczne próby wyłudzania informacji o klientach za pośrednictwem kanału telefonicznego. Często oszuści podszywają się pod rzekomego pracownika banku, kancelarii prawnej lub firmy współpracującej z bankiem. W celu uwiarygodnienia nawiązania relacji z klientem przestępcy mogą wskazać potrzebę podniesienia bezpieczeństwa klientów w relacjach z bankiem. Celem ich jest pozyskanie informacji o loginie i haśle do bankowości internetowej. W toku rozmowy oszust prosi o podanie kodu SMS. Posiadając te informacje przestępca może zmienić numer telefonu służący do autoryzacji transakcji. Od tej chwili kody SMS będą wysyłane na telefon przestępcy. W konsekwencji oszust może przelać pieniądze na konta w innych bankach bez wiedzy klienta.

 

Jak się bronić przed tego typu zagrożeniem:

 • Bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości. Nigdy nie ujawniaj informacji o kartach płatniczych, o dostępie do bankowości internetowej lub mobilnej, o które jesteś proszona/proszony w wiadomościach przez telefon. Bank nigdy nie wymaga podawania loginu i pełnego hasła do bankowości.
 • Jeżeli dojdzie do podejrzanego kontaktu w kanale telefonicznym należy bezzwłocznie poinformować o tym zdarzeniu bank. Do nawiązania kontaktu z bankiem wykorzystuj tylko te numery telefonu lub adresy e‐mail, które bank wskazał przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.
 • W każdej nietypowej sytuacji, budzącej wątpliwości możecie Państwo skontaktować się ze swoim bankiem.
      Jak co roku Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie zorganizowała dla swoich członków i przyjaciół tradycyjną Herbatkę. Impreza mająca na celu integrację środowiska biznesowego Szczecina i regionu i tym razem przyciągnęła wielu znamienitych gości, przedsiębiorców i ludzi biznesu. Herbatka Izbowa bowiem to doskonała okazja do wymiany poglądów, kontaktów i zawarcia nowych znajomości.

Czytaj więcej...

Już po raz kolejny klienci BBS-Banku zostali Laureatami w loterii promocyjnej Lokaty SGB. W edycji „Jesień 2016” rozdano tablet oraz parowary.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich Państwa zachęcamy do korzystania z usług BBS-Banku. W ofercie m.in. kolejna edycja Lokaty SGB – Lato 2017. Nagrody czekają!

Czytaj więcej...

Szanowni Klienci,

mając na względzie wygodę Naszych Klientów uprzejmie informujemy, że od 1 września br. Wydział Kredytów Oddziału Darłowo zostaje przeniesiony na parter budynku przy ulicy Bogusława X 3 . Ułatwi to korzystanie naszym potencjalnym Klientom z bogatej oferty kredytowej.

Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby Wydziału Kredytów BBS-Bank Oddział Darłowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że Klienci, którzy chcą otrzymywać świadczenie w ramach Programu Rodzina 500+ z zachowaniem ciągłości otrzymywania świadczenia, powinni złożyć wniosek najpóźniej do 31 sierpnia 2017 roku!

W związku z powyższym zachęcamy do złożenia takiego wniosku w Bałtyckim Banku Spółdzielczym poprzez dostępną do konta ROR aplikację w bankowości elektronicznej eBankNet.

Czytaj więcej...

Prowadzisz firmę?

Nie nasz terminala płatniczego, a Twoi Klienci chcą płacić kartą!

Przyjdź, zamów i realizuj swoje cele biznesowe!

Czytaj więcej...

Strona 14 z 33

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com