Szanowni Państwo,

        Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 01.12.2020 r. zapisy obecnie obowiązującej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone
w walucie krajowej – klienci BBS-Banku podzielone zostaną na dwie odrębne taryfy:

Zmiany w opłatach

- Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się opłaty za dokonanie wpłat na inne banki i za wpłaty na opłaty skarbowe,

- Od 1 lutego 2021 r. zmienią się opłaty za niektóre czynności i usługi w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni oraz Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.

Informacja o zmianach zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych wraz z załączoną Taryfą, w której zmiany zostały wyszczególnione pogrubionym drukiem.

Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych, Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                              Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

 albo

  • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

  • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

  • w formie elektronicznej,

lub

  • w przypadku CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie.

Z poważaniem

Bałtycki Bank Spółdzielczy

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) oraz mając na uwadze interes publiczny, ochronę zdrowia i życia Klientów i Pracowników banku placówki BBS-Banku są czynne w godzinach od 8:00 do 15:30.

W niektórych placówkach BBS-Banku liczba dostępnych Doradców może być ograniczona, a czas oczekiwania na obsługę wydłużony. 

W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w banku i rekomendujemy korzystanie z bankowości elektronicznej oraz płacenie kartami lub mobilnie, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

 

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 29 października 2020 roku wprowadzona została dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji.

Kartą w internecie zapłacisz:

  1. udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustaliłeś w banku oraz
  2. podając jednorazowy kod SMS, który otrzymałeś na swój numer telefonu komórkowego,

lub

aktywując usługę 3D Secure w aplikacji SGB Mobile. Z tej formy może skorzystać klient indywidualny posiadający kartę debetową (w tym do kont walutowych).

Bardzo ważne: ta czynność nie wymaga osobistego kontaktu z bankiem.

Jak aktywować 3D Secure w SGB Mobile znajdziesz w przewodniku do aplikacji.

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 09.11.2020 r. wprowadza dla nowych klientów instytucjonalnych nowy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych, z dniem 09.12.2020 r. dla dotychczasowych klientów instytucjonalnych nowy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienioną regulacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 01.11.2020 r. wprowadza dla nowych klientów indywidualnych nowy Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych, z dniem 01.01.2021 r. dla dotychczasowych klientów indywidualnych nowy

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienioną regulacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

Szanowni Klienci,

w związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID 19, w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników,  zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w banku.

W niektórych placówkach BBS-Banku liczba dostępnych Doradców może być ograniczona, a czas oczekiwania na obsługę wydłużony. W tej sytuacji rekomendujemy korzystanie z bankowości elektronicznej oraz płacenie kartami lub mobilnie, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

 

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 08.10.2020 r. wprowadza nową Tabelę oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym. Nowe stawki oprocentowania obowiązują:

 - w przypadku rachunków oszczędnościowych – od dnia 10.12.2020 r.

 Szczegółowe informacje zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych.

 Nowa Tabela oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bbs-bank.pl w zakładce Oferta – Oprocentowanie i opłaty – Oprocentowanie

 

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                              Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 

 

Szanowni Państwo,

pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała poważny kryzys gospodarczy, który dotyka większości krajów świata. Stawia on szereg trudnych wyzwań dla przedsiębiorców i pracowników w bardzo wielu branżach. Zagrożeniu epidemicznemu towarzyszy niepewność biznesowa wielu przedsiębiorstw.

Ostatnie miesiące pokazały, że solidarne działanie przedsiębiorców, pracowników oraz rządu i jego instytucji zapobiega najczarniejszym scenariuszom upadłości wielu firm i znaczącego wzrostu liczby bezrobotnych. W marcu rząd przedstawił i uruchomił Tarczę Antykryzysową i Tarczę Finansową PFR jako kluczowe narzędzia wsparcia gospodarki celem ochrony miejsc pracy i stabilności sektora przedsiębiorstw.

W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm („Program”) udało nam się wesprzeć 346 tys. przedsiębiorców. Oznacza to tym samym ochronę ponad 3,2 mln pracowników – często również Klientów Banków Spółdzielczych. W tych trudnych chwilach okazało się po raz kolejny, że Banki naszego Zrzeszenia są blisko swoich Klientów i służą im pomocą.

List podsumowujący działania Polskiego Funduszu Rozwoju

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com