Bałtycki Bank Spółdzielczy wprowadza z dniem 12.04.2021 r. dla nowych klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych, z dniem 11.06.2021 r. dla dotychczasowych klientów indywidualnych nowy

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Wykaz najważniejszych zmian zawiera Pismo informacyjne dla klientów indywidualnych.

Prosimy o zapoznanie się ze zmienioną regulacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

 

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Od 1 lutego br. w bankowości elektronicznej BBS-Banku można wypełnić wniosek na oba okresy rozliczeniowe:

  • Aktualny okres rozliczeniowy kończy się 31.05.2021 r.
  • Nowy okres świadczeniowy trwa od 1.06.2021 do 31.05.2022 r.

Aby utrzymać ciągłość wypłat wniosek należy złożyć najpóźniej do końca kwietnia 2021 roku.

Rządowy Program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Złóż wniosek - najprościej i najwygodniej, bez wychodzenia z domu

 1. Zaloguj się do eBankNet
 2. Wejdź w zakładkę Wnioski – Wnioski -Pomoc rządowa
 3. Wybierz Wniosek 500+

 

Szanowny kliencie,

koniecznie zapoznaj się z komunikatami o bezpieczeństwie zamieszczonymi w zakładce Bankowość elektroniczna.

Bałtycki Bank Spółdzielczy rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl.

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. placówki BBS-Banku będą otwarte dla Klienta w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Przedstawiamy Państwu stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA.  Wytyczne będą obowiązywać od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Moratorium

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

opublikowaliśmy informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.  Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

 

Szanowni Państwo,

        Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 01.01.2021 r. wchodzi w życie nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych. Zmiany zawarte w dokumencie obejmują:

 1. od 01.01.2021 r. zaczną obowiązywać dwa nowe pakiety: BBS KONTO DLA FIRMY i BBS KONTO DLA BIZNESU. Pakiety zostały dostosowane do wchodzących w życie od 01 stycznia 2021 roku przepisów zrównujących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w części praw z konsumentami, tzw. konsumeryzacja przedsiębiorców (Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnychU. 2019 poz.1495, z późniejszymi zmianami);
 2. od 01.02.2021 r. zmienią się opłaty za niektóre czynności i usługi. Zmiany zostały wyszczególnione pogrubionym drukiem w załączonej Taryfie.

Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych dostępna jest również w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                  Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com