Otrzymujesz świadczenia, dodatki, zasiłki, w tym m.in. tzw. świadczenia 500 plus, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, załóż   prowadzony w BBS-Banku rachunek rodzinny.

Bałtycki Bank Spółdzielczy proponuje swoim klientom, w ramach nowoczesnej bankowości kolejne innowacyjne rozwiązanie, które w znacznym stopniu podniesie jakość korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku ROR.

Karta mobilna Visa HCE to debetowa, międzynarodowa, zbliżeniowa karta płatnicza wydawana do konta osobistego, instalowana w postaci aplikacji w telefonie komórkowym.

Aby móc szybko i wygodnie płacić telefonem wystarczy:

- posiadać konto osobiste w banku,

- posiadać telefon komórkowy z systemem Android (min. 4.4) i funkcją NFC,

- zamówić w banku kartę mobilną Visa HCE,

- zainstalować na telefonie aplikację Portfel SGB (dostępną bezpłatnie w sklepie

   Google Play),

- zbliżyć telefon do czytnika, a operację powyżej 50 zł potwierdzić kodem PIN. Do

  wykonania płatności nie jest potrzebne połączenie z Internetem.

Czytaj więcej...

 

Już kolejny raz młodzież z Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, kwestująca podczas 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy liczyła pieniądze w siedzibie Banku. W tym roku udało się zebrać kwotę 11 823,10 zł.

Czytaj więcej...

Bałtycki Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a :

 1) konsumentami jest:

- Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

- Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,   

00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

- Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

 2) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest:

- Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Spółdzielcza Grupa Bankowa we współpracy z Polskim Wydawnictwem Rolniczym przygotowała dla swoich Klientów, którzy są prenumeratorami czasopism wydawanych przez PWR (lub są zainteresowani rozpoczęciem prenumeraty) specjalną ofertę – korzystne rabaty (sięgające nawet 50%) na kursy i szkolenia dedykowane klientom z sektora AGRO (i nie tylko).

Po szczegóły oferty oraz hasło uprawniające do rabatów zapraszamy do placówek Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

Czytaj więcej...

Dla klientów BBS-Banku posiadających kartę płatniczą z logo SGB udostępniony został Program rabatowy SGB, w ramach którego m.in. firma Concordia Ubezpieczenia oferuje atrakcyjne rabaty na ubezpieczenia.

Szczegóły programu na www.agro-sgb.pl oraz na http://www.bbs-bank.pl/index.php/promocje/program-rabatowy-sgb

Zapraszamy do placówek Bałtyckiego Banku Spółdzielczego!

Czytaj więcej...

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 01.02.2017 r. wprowadza nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz zmiany do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, natomiast od dnia 01.03.2017 r. - nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz nową Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.


Wykaz najważniejszych zmian do w/w regulacji zawiera Pismo informacyjne dla klientów indywidualnych oraz Pismo informacyjne dla klientów instytucjonalnych.

 Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi regulacjami.

 W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

Niezwykła wizyta w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

9 grudnia br. siedzibę Centrali BBS-Banku odwiedzili Pan Adam Badach – Prezes Funduszu Pomerania Sp. z o.o. oraz Pani Kinga Kramarz Kierownik Projektu JEREMIE. Celem wizyty było wręczenie Certyfikatu Partnera JEREMIE dla Bałtyckiego Banku Spółdzielczego, które w imieniu Banku odebrała Pani Emilia Lucyna Grzeszczuk Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.

Czytaj więcej...

Szanowni Klienci!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że oferta dla klientów instytucjonalnych BBS-Banku wzbogaciła się o nowoczesną platformę do wymiany walut online - Platformę Walutową SGB. Jest to rozwiązanie umożliwiające klientom na samodzielne dokonywanie transakcji wymiany walut przez Internet. Platforma nie tylko dostarcza informacji rynkowych przed dokonaniem transakcji, ale także ułatwia analizę ekspozycji walutowej po jej rozliczeniu.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 27

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com