Informacja o możliwości złożenia reklamacji do Banku

Reklamacje w formie telefonicznej mogą być składane od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godzinach 8:00-16:00 na numer telefonu: 94 314 36 41.

Pliki do pobrania:

  1. Zasady składania i rozpatrywania skarg i wniosków
  2. Formularz reklamacji (klienci indywidualni)
  3. Formularz reklamacji dotyczący kart - dla klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych) oraz rolników
  4. Formularz reklamacji ubezpieczeniowej
 

 Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bałtycki Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

Bałtycki Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 20 oraz na stronie internetowej https://knf.gov.pl.

Bałtycki Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com