IPS-SGB

Bałtycki Bank Spółdzielczy jest od 23 listopada 2015 roku uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.  System ten pozwolił na stworzenie wewnętrznych mechanizmów kontrolimonitorowania i ograniczania ryzykaoraz działania prewencyjne, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB i tym samym obsługiwanych Klientów. [więcej informacji: Kliknij tutaj]

Skip to content