Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bałtycki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Darłowie informuje, iż współpracuje w zakresie technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

SGB-Bank S.A.
adres: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
KRS: 0000058205, REGON: 004848247, NIP: 7770005362

Skip to content