Uprzejmie informujemy o zmianie okresu obowiązywania „Stanowiska Banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”, tj. moratorium pozaustawowego. Następuje ono w związku z przedłużeniem do dnia 30 września 2020 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego stosowania Wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.

Moratorium

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 01.09.2020 r. wprowadza dla dotychczasowych klientów indywidualnych nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych a z dniem 01.08.2020 r. dla dotychczasowych klientów instytucjonalnych nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Wykaz najważniejszych zmian do w/w regulacji zawiera Pismo informacyjne dla klientów indywidualnych oraz Pismo informacyjne dla klientów instytucjonalnych.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                          Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2020 r. nastąpią zmiany w zakresie potwierdzania płatności kartą w internecie. Nie będzie już konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które obecnie tego wymagają oraz rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego, od 1 lipca do 30 października 2020 r., wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymają Państwo na numer telefonu komórkowego wskazany w banku.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzona zostanie dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacą Państwo udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalą Państwo w banku i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymają Państwo na swój numer telefonu komórkowego.

Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. ustalą Państwo w placówce banku lub telefonicznie u doradcy na infolinii.

Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzą Państwo także w aplikacji mobilnej, jeśli wybiorą Państwo taki sposób autoryzacji.

Prosimy tych z Państwa, którzy nie podali w banku numeru telefonu komórkowego lub zmienili numer telefonu o kontakt z placówką banku.

- gotówka na dowolny cel

- prowizja – 5 % min. 500 zł

- oprocentowanie stałe  – 5 %

- kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i dochodów, nawet 20 000 zł

- okres kredytowania do 36 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

  • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
  • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Twoja karta Mastercard® to nie tylko łatwe i bezpieczne płatności, ale i dodatkowe wsparcie dla Ciebie i Twojej firmy.

Aktywuj darmowy pakiet ubezpieczenia zakupów online przygotowany specjalnie dla Twojej karty i korzystaj z:

  • Przedłużonej gwarancji na sprzęt elektroniczny (do kwoty 5000 PLN) — przedłużenie gwarancji producenta o dodatkowy rok w zakresie awarii sprzętu RTV/AGD oraz elektroniki, np. smartfonów i laptopów.
  • Gwarancji najniższej ceny (do kwoty 2000 PLN) — zwrot równowartości różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą za towar a niższą ceną identycznego produktu znalezionego w innym sklepie elektronicznym w ciągu 30 dni od zakupu (minimalna cena 1 produktu: 200 PLN, minimalna różnica cen: 200 PLN).
  • Ochrony od utraty zakupów (do kwoty 4000 PLN) — ochrona w przypadku kradzieży lub zniszczenia towaru w wyniku zalania lub pożaru w miejscu zamieszkania wciągu 30 dni od zakupu. W każdym z tych przypadków możesz otrzymać zwrot kosztów odpowiednio wymiany, naprawy lub zakupu towaru podlegającemu ubezpieczeniu.
  • Ubezpieczenia wypłaty z bankomatów (do kwoty 1500 PLN) — zwrot wartości utraconej gotówki wypłaconej z dowolnego bankomatu na całym świecie w przypadku kradzieży do 24h od momentu wypłaty.

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 02.06.2020 r. wprowadza nową:

  1. Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

     Nowe stawki opłat i prowizji obowiązują:

- w przypadku opłaty za anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (dotyczy Działu IV. Pozostałe opłaty Rozdział. 1. Inne czynności) - od dnia 02.06.2020 r.,

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków klientów instytucjonalnych - od dnia 02.07.2020 r.,

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków klientów indywidualnych - od dnia 02.08.2020 r.

  1. Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.

Nowe stawki opłat i prowizji obowiązują:

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków klientów instytucjonalnych - od dnia 02.07.2020 r.,

- w przypadku opłat związanych z prowadzeniem rachunków klientów indywidualnych - od dnia 02.08.2020 r.

 

Szczegółowe informacje zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych wraz z załącznikami oraz Pismo informacyjne dla Klientów instytucjonalnych wraz z załącznikiem. 

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 02.06.2020 r. wprowadza nową Tabelę oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym. Nowe stawki oprocentowania obowiązują:

- w przypadku lokat o oprocentowaniu stałym - od dnia 02.06.2020 r. (dla nowych lokat) lub od dnia odnowienia się trwającej lokaty o oprocentowaniu stałym,

- w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym – od dnia 02.07.2020 r.,

- w przypadku rachunków oszczędnościowych – od dnia 02.08.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych oraz Pismo informacyjne dla Klientów instytucjonalnych.

Nowa Tabela oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bbs-bank.pl w zakładce Oferta – Oprocentowanie i opłaty – Oprocentowanie.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                              Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 

 

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

  • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?
  • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać klient – także w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

TREŚĆ MORATORIUM

 

Szanowni Państwo,

Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, iż z dniem 20.05.2020 r. wprowadza nową Tabelę oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym. Nowe stawki oprocentowania obowiązują:

- w przypadku lokat o oprocentowaniu stałym - od dnia 20.05.2020 r. (dla nowych lokat) lub od dnia odnowienia się trwającej lokaty o oprocentowaniu stałym,

- w przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym – od dnia 20.06.2020 r.,

- w przypadku rachunków oszczędnościowych – od dnia 20.07.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych.

Nowa Tabela oprocentowania depozytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl w zakładce Oferta – Oprocentowanie i opłaty – Oprocentowanie

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                             Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com