Lokaty – klienci indywidualni

Nasza lokata to:

bezpieczna forma oszczędzania,

atrakcyjne i pewne oprocentowanie,

szeroki wybór okresów lokowania kapitału,

gwarancja bezpieczeństwa zdeponowanych środków,

swobodny wybór formy oszczędzania,

brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,

możliwość zerwania lokaty bez naruszenia wpłaconego kapitału,

stałe lub zmienne oprocentowanie, odsetki kapitalizowane po okresie umownym,

możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem BBS-Banku,

możliwość założenia lokaty w PLN oraz walucie obcej: EUR, USD, GBP.

TERMINOWA LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA

Dlaczego warto?

 • pomnażanie środków pieniężnych,
 • atrakcyjne oprocentowanie stałe lub zmienne,
 • minimalna kwota lokaty – 50,00 zł,
 • lokata otwierana i prowadzona przez okres 3, 6, 12 miesięcy,
 • lokata ma charakter odnawialny, po zakończeniu trwania automatycznie odnawia się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia,
 • możliwość negocjacji oprocentowania z Zarządem BBS-Banku,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa,
 • możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • możliwość likwidacji lokaty przed terminem,
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,
 • zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%,
 • bezpieczeństwo środków zapewnione przez BFG.

Pliki do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Tabela oprocentowania depozytów
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Dlaczego warto?

 • pomnażanie środków pieniężnych,
 • stałe oprocentowanie,
 • lokata otwierana i prowadzona na okres 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy,
 • lokata ma charakter odnawialny, po zakończeniu trwania automatycznie odnawia się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia,
 • wysokość minimalnej kwoty wkładu wynosi równowartość 25 EUR,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa,
 • możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • możliwość likwidacji przed terminem,
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,
 • zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%,
 • bezpieczeństwo środków zapewnione przez BFG.

Pliki do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Oprocentowanie rachunków walutowych SGB-Bank S.A.
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne

LOKATA OSZCZĘDNOŚCIOWA ZAKŁADANA W SYSTEMIE SGB24

Dlaczego warto?

 • pomnażanie środków pieniężnych,
 • atrakcyjne stałe oprocentowanie,
 • lokata otwierana i prowadzona na okres 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy,
 • lokata ma charakter, do wyboru: nieodnawialny lub odnawialny, czyli po zakończeniu trwania automatycznie odnawia się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia,
 • wysokość minimalnej kwoty lokaty wynosi 1.000,00 zł,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnictwa,
 • możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • możliwość likwidacji przed terminem,
 • brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty,
 • zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%,
 • bezpieczeństwo środków zapewnione przez BFG.

Pliki do pobrania

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
 2. Tabela oprocentowania depozytów
 3. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni

 

Skip to content