Ubezpieczenia

Firmy i instytucje

Usługa pozwalająca na zabezpieczenie na wypadek powstania zdarzeń losowych w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego.

ochrona finansowa przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych,

uniknięcie problemów finansowych związanych ze stratami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne,

zapewnienie większego bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji (np. dotyczącej kredytu hipotecznego) związanych z długoletnim obciążeniem finansowym,

konkurencyjne składki na rynku ubezpieczeniowym,

podział z uwagi na:

  • podmiot – ubezpieczenia na życie pozwalające zapewnić ochronę finansową rodzinie i osobom bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego,
  • przedmiot – ubezpieczenie nieruchomości, mieszkania, domu, innych budynków niemieszkalnych na wypadek różnych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, dewastacja, powódź, zalanie.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ŻYCIE KOMFORT

Dlaczego warto? 

 • ubezpieczenie indywidualne,
 • unikatowy zakres ochrony nawet  do 1.000.000,00 zł,
 • ochrona ubezpieczeniowa nawet do 85 lat,
 • elastyczność w wyborze pakietu ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie od śmierci, utraty pracy lub niezdolności do pracy, poważnego zachorowania,
 • umożliwia zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych tj. kredyt, pożyczka, limit zadłużeniowy w rachunku, umowa leasingu.

PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych,
 • bezpieczeństwo nawet przy płatności za podróż kartą,
 • bezpieczeństwo bez względu na długości podróży.
 • ubezpieczenie od skutków kradzieży karty,
 • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia towarów, za które zapłacono kartą,
 • ubezpieczenie od utraty gotówki wypłaconej z bankomatu,
 • stosowane również dla kart kredytowych.

 

UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH

Dlaczego warto?

 • możliwość przyspieszenia wypłaty kredytu – ubezpieczenie brakującej część wkładu własnego,
 • niska składka ubezpieczeniowa finansowana przez Bank,
 • elastyczna oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb,
 • atrakcyjna, konkurencyjna oferta.

 

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH ORAZ POŻYCZEK HIPOTECZNYCH

Dlaczego warto?

 • możliwość wypłaty kredytu nawet jeśli docelowe zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki nie jest jeszcze ustanowione,
 • elastyczny okres ubezpieczenia – od miesiąca aż do roku,
 • możliwość przedłużenia ubezpieczenia aż do 120 miesięcy,
 • możliwość połączenia z opcją ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • atrakcyjna, konkurencyjna oferta.

 

UBEZPIECZENIE PAKIET AGRO

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

DODATKOWO BANK PROWADZI SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ

 

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

 • PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance w serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, koszty leczenia i Assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych;
 • PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

DLA KLIENTA Z SEKTORA ROLNEGO

 • PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance w serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, koszty leczenia i Assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych;
 • PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych.

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • PAKIET I: Dom Assistance, Auto Assistance w serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP, koszty leczenia i Assistance podczas podróży zagranicznej (bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku) dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych;
 • PAKIET II: Dom Assistance, Auto Assistance z serwisem Concierge, Pomoc medyczna na terenie RP dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych.
Skip to content