UBEZPIECZENIA

Usługa pozwalająca na zabezpieczenie na wypadek powstania zdarzeń losowych w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego.

Dlaczego warto?

 • ochrona finansowa przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych,
 • uniknięcie problemów finansowych związanych ze stratami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne,
 • zapewnienie większego bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji (np. dotyczącej kredytu hipotecznego) związanych z długoletnim obciążeniem finansowym,
 • konkurencyjne składki na rynku ubezpieczeniowym,
 • podział z uwagi na:
  • podmiot - ubezpieczenia na życie pozwalające zapewnić ochronę finansową rodzinie i osobom bliskim na wypadek śmierci ubezpieczonego,
  • przedmiot - ubezpieczenie nieruchomości, mieszkania, domu, innych budynków niemieszkalnych na wypadek różnych zdarzeń losowych, takich jak: pożar, dewastacja, powódź, zalanie.

NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ŻYCIE KOMFORT

Dlaczego warto? 

 • ubezpieczenie indywidualne,
 • unikatowy zakres ochrony nawet  do 1.000.000,00 zł,
 • ochrona ubezpieczeniowa nawet do 85 lat,
 • elastyczność w wyborze pakietu ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie od śmierci, utraty pracy lub niezdolności do pracy, poważnego zachorowania,
 • umożliwia zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych tj. kredyt, pożyczka, limit zadłużeniowy w rachunku, umowa leasingu.

PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych,
 • bezpieczeństwo nawet przy płatności za podróż kartą,
 • bezpieczeństwo bez względu na długości podróży.
 • ubezpieczenie od skutków kradzieży karty,
 • ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia towarów, za które zapłacono kartą,
 • ubezpieczenie od utraty gotówki wypłaconej z bankomatu,
 • stosowane również dla kart kredytowych.

 

Joomla templates by Joomlashine