Aktualności

Szanowni Państwo,

        Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 01.12.2020 r. zapisy obecnie obowiązującej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone
w walucie krajowej – klienci BBS-Banku podzielone zostaną na dwie odrębne taryfy:

Zmiany w opłatach

- Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się opłaty za dokonanie wpłat na inne banki i za wpłaty na opłaty skarbowe,

- Od 1 lutego 2021 r. zmienią się opłaty za niektóre czynności i usługi w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni oraz Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.

Informacja o zmianach zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych wraz z załączoną Taryfą, w której zmiany zostały wyszczególnione pogrubionym drukiem.

Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych, Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                              Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

  • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

 albo

  • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

  • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

  • w formie elektronicznej,

lub

  • w przypadku CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie.

Z poważaniem

Bałtycki Bank Spółdzielczy

 

- gotówka na: zakup i/lub montaż odnawialnych źródeł energii, montaż okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu, realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, zamontowanie systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód, zakup kotłów centralnego ogrzewania, zakup i montaż ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD, zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym, zakup rowerów, zakup innych materiałów i urządzeń uznanych przez bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.

- prowizja – 5,0 %

- oprocentowanie zmienne – 5,26 %

- kwota kredytu do 70 000 zł

- okres kredytowania do 96 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

  • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Czytaj więcej...

Position "user3"

Tabela kursów walut 236/C/2020 z dnia 2020-12-03 15:00


EUR
Kupno dewiz 4.3614 PLN
Sprzedaż dewiz 4.6328 PLN
Kurs średni 4.4789 PLN
        
GBP
Kupno dewiz 4.8415 PLN
Sprzedaż dewiz 5.0838 PLN
Kurs średni 4.9562 PLN
        
USD
Kupno dewiz 3.5940 PLN
Sprzedaż dewiz 3.7751 PLN
Kurs średni 3.6981 PLN
        

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com