Monitoring jest procesem, który pozwala na obserwację bieżącego rozwoju lub zmiany w zakresie przedsiębiorcy, firmy, warunków kredytowania i zabezpieczeń. Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwić kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Częstotliwość oceny poszczególnych składników portfela kredytowego zależy głównie od wielkości udzielonego kredytu.  

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com