Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych oraz umożliwia spłatę kredytów w innych bankach. Przeznaczony jest dla: osób fizycznych, spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a posiadających zdolność prawną, prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą lub zmierzających do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej.

Dlaczego warto?

 • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 2.800.000,00 zł,
 • kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com