KREDYTY DLA FIRM LEASINGOWYCH

Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do rozwoju istniejącej działalności w zakresie świadczenia usług leasingu, zakupu lub refundacji zakupu środków trwałych, oddawanych przez firmę leasingową do użytku korzystającym lub użytkowania i pobierania pożytków na podstawie umów leasingowych. Kredytem nie mogą być finansowane wartości niematerialne i prawne. Przeznaczony jest dla podmiotów świadczących usługi leasingu.

Dlaczego warto?

 • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat, dla poszczególnych przedmiotów leasingu okres spłat nie może przekroczyć 60 miesięcy,
 • maksymalna kwota kredytu – 2.800.000,00 zł,
 • kredyt wypłacany jednorazowo – w przypadku jednego przedmiotu leasingu lub w transzach – w przypadku wielu przedmiotów leasingu,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

 

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm leasingowych służy finansowaniu bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. Przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych świadczących usługi leasingu.

Dlaczego warto?

 • kredyt udzielany w rachunku bieżącym,
 • kredyt odnawialny – każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego limitu kredytowego,
 • maksymalny okres kredytowania – 12 miesięcy,
 • maksymalna kwota kredytu – 3.000.000,00 zł,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com