Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

Środki z tego kredytu mogą być przeznaczone na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych, które:

 • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 lat,
 • są mikro lub małymi przedsiębiorstwami,
 • posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
 • po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
 • zobowiążą się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego staną się rolnikiem aktywnym zawodowo,
 • rozpoczną realizację planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągną roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Dlaczego warto?

 • okres kredytowania – min. 5 lat,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 90% wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5 000 000,00 zł,
 • minimalny udział środków własnych – 10% nakładów inwestycyjnych,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – 5 lat,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com