Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02 (Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K02)

Środki z tego kredytu mogą być przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę (nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne) i nie więcej niż:
  • 5 000 000,00 zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  • 8 000 000,00 zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej;
 • brak wymogu posiadania wkładu własnego,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – nawet do końca trwania umowy,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com