Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K01 (Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K01)

Środki z tego kredytu mogą być przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
 • nie jest wymagany wkład własny,
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę i wynosić więcej niż:
  • 5 000 000,00 zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
  • 8 000 000,00 zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej;
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – nawet do końca trwania umowy,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com