Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków  i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR

Środki z tego kredytu mogą być przeznaczone m.in. na: budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych; zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów; zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup  specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu; zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących określoną działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie.

 

Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 70% nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, ale nie więcej niż 16 000 000,00 zł;
  • 80% wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, ale nie więcej niż 4 000 000,00 zł
  • 80% wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, ale nie więcej niż 4 000 000,00 zł
 • minimalny udział środków własnych – 20%-30% nakładów inwestycyjnych,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – 2 lata,
 • dogodne formy zabezpieczeń,niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com