Kredyt na zakup użytków rolnych - symbol Z

Środki z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących określoną działalność rolniczą.

Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w  rolnictwie.

 

Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 80% nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, ale nie więcej niż 5 000 000,00 zł;
 • minimalny udział środków własnych – 20% nakładów inwestycyjnych,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – 2 lata,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com