Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – symbol RR

Środki z tego kredytu w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej mogą zostać przeznaczone m.in. na: zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej; zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej; zakup użytków rolnych; zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich; zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

W zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym środki z kredytu mogą być przeznaczone m.in. na: budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego; budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa; zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy), osób prawnych i jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podejmujących lub prowadzących określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego. Dla osób posiadających gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji wykorzystywanej wspólnie przez te osoby.  

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

 

Dlaczego warto?

 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 80% nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, ale nie więcej niż 5 000 000,00 zł;
  • 70% nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym, ale nie więcej niż 8 000 000,00 zł;
  • 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji w przypadku zakupu użytków rolnych;
 • minimalny udział środków własnych – 20% - 30% nakładów inwestycyjnych,
 • możliwa karencja w spłacie kredytu – 2 lata,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • niskie prowizje i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

W poszczególnych placówkach banku do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat oferty: (Doradcy)

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com